Utbildning

Grundläggande om Data och IT

Bakgrund: Eftersom deltagarna har olika förkunskaper, olika operativsystem ( Win 7,8,10 ) eller har en Mac-dator, Ipad mm, så delas kursdeltagarna in i olika grupper. Dessa grupper har en egen handledare. För närvarande delas deltagarna in i tre grupper:

  • Nybörjare: Deltagare som har ingen, eller mycket liten kunskap om datorer, Ipads eller mobiltelefoner.
  • Operativsystemen: De som har Win 7, 8, 10 eller Mac operativsystem i sin dator. Och har grundläggande färdigheter i datorhantering.
  • Ipads, mobiltelefoner: Grundläggande utbildning för dem som har sådana.

Vi följer SeniorNet Swedens utbildningspaket, som deltagarna efter att de blivit medlemmar, kan ta del av och använda på kursen och hemmavid.

Gemensamma moment i utbildningen förekommer. Detta för att visa med projektor olika saker. Deltagarnas egna intressen och önskemål tillvaratas så långt som möjligt.

Efterhand som färdigheterna ökar hos deltagarna så flyttas de till en annan grupp.

Utbildningen bedrivs i bibliotekets lokaler i Skutskär och i Studiefrämjandets lokaler N:a Köpmangatan 12 i Gävle

Support lämnas till deltagarna för olika problem som de har med användning av sin It-teknologi.

Uppdaterad i februari 2020