Utbildning

Grundläggande utbildning i hur du använder din dator eller telefon/surfplatta

Bakgrund: kursdeltagarna delas in i olika grupper, beroende på vilken sorts telefon de använder (Iphone eller Android) eller om de använder dator (i första hand Windowsdatorer). Vi börjar med grundutbildning i hur datorn/telefonen är uppbyggd och fungerar. Vi går igenom och övar på viktiga användningsområden, som t ex hur du använder bank-ID eller söker information på 1177.

Vi följer SeniorNet Swedens utbildningspaket, som deltagarna efter att de blivit medlemmar, kan ta del av och använda på kursen och hemmavid.

Grundkursen består  i huvudsak av gemensamma moment där kursledaren först visar olika saker med hjälp av projektor., som vi sedan diskuterar och övar på. Deltagarnas egna intressen och önskemål tillvaratas så långt som möjligt.

Efterhand som färdigheterna ökar hos deltagarna går vi igenom nya områden, i grundkursen eller i separata kortkurser.

Utbildningen bedrivs i bibliotekets lokaler i Skutskär och i Studiefrämjandets lokaler N:a Köpmangatan 12 i Gävle, och hos Studiefrämjandet I Söderhamn och Bollnäs.

Support lämnas till deltagarna för olika problem som de har med användning av  IT-teknologi.

Uppdaterad i februari 2023